Servis osnovan 1974

Naš servis je osnovan daleke 1974. godine. Kako smo sticali iskustvo u popravljanju Mercedes putničkih i komercijalnih vozila,  tako smo proširivali kapacitete. Auto servis Triaška je tri puta modernizovan da bi zadovoljio visoke standarde koje zahteva centrala u Stutgartu.

 

Više
.