Originalni rezervni delovi

Novi magacin rezervnih delova površine 700 m2 je je sagradjen 2006. g. Opremljen je SHAFFER stelažima sa približno 15000 lokacija. Na postojećim stelažima je postavljena platforma na kojoj se dodavanjem odgovarajućih stelaža može duplirati sadašnji kapacitet magacina.

Više
.